האי קפלוניה – Kefalonia

הסיפור הישראלי – בראשית שנת 1953 פקדו את אזור מערב יוון סדרת רעידות אדמה קטלניות ביותר בעוצמה של 7.3 בסולם ריכטר. הדבר התרחש באזור האיים היוונים קפלוניה, זקינטוס (זאנטה)   והאי הקטן איתקה.
למפרץ המוביל לעיר הבירה ארגסטולי (Argostoli Kefalonia) במשך שלושה ימים עמלים צוותי הקצינים והימאים הישראלים בדבקות אין קץ ובמסירות אדירה לטובת משימת ההצלה באי. השייטת הישראלית הייתה הראשונה להקים נקודת עזרה על החוף בקפלוניה בסמוך מאוד להתרחשות רעידת האדמה מרשל פאפאגוס ראש ממשלת יוון צייד את ספינות הצי בעגינתן בפיראוס בכול טוב והודה בשנית לאנשי הספינות ומפקדיהן. עיתונות יוון ועיתונות העולם מדווחים על הארוע בעמודים הראשיים והשייטת הישראלית במרכז תשומת הלב העולמית.

כתיבת תגובה